I samarbejde med H.C. Ørsted Gymnasium arbejder vi med menneskets biologi, herunder bl.a. arvelighedslære, fysiologi og cellebiologi samt økologi med fokus på nitrogenkredsløbet. Forløbet afslutter du med eksamen i biologi på gymnasialt niveau.

Fagformål

Eleverne opnår indsigt og viden i de biologiske kerneområder. De vil få en forståelse af sammenhængen mellem biologisk viden og dens anvendelse i teknologisk og erhvervsmæssig sammenhæng. Eleverne opnår forståelse og viden om grundlæggende biologiske principper og danne fagligt grundlag for at forholde sig kritisk og innovativt til anvendelse af biologisk viden og bioteknologi samt deltage kvalificeret i samfundsdebatten om emner med biologisk indhold. Valgfaget beskæftiger sig bl.a. med følgende emner: cellebiologi, genetik, hormoner og forplantning, kost og ernæring og økologi.

 

Humanbiologi og økologi udbydes som et tidsafgrænset valgfag under studieretningen Naturvidenskab