10. klasse målsætning

GXU 10. klasse er for unge, der har brug for et ekstra år til at blive klar til en ungdomsuddannelse. Derfor er uddannelsesafklaring og faglig og personlig opkvalificering de væsentligste elementer i 10. skoleår på GXU.

Skoleåret er opbygget i to semestre, hvor uddannelsesafklaring er i centrum i det første semester, mens uddannelsesforberedelse og de afsluttende prøver er i centrum i det andet semester.

Det er skolens målsætning, at alle på GXU 10. Klasse går til de afsluttende prøver. Den faglige undervisning i prøvefagene dansk, matematik og engelsk er baseret på principperne om synlig læring og er understøttet af en bredt sammensat valgfagsrække og muligheden for tilvalg af fysik/kemi og fransk eller tysk. Med udgangspunkt i de unges egne valg er målsætningen, at undervisningen skærper deres nysgerrighed, deres lyst til at lære og udvider deres horisonter.

Det er grundlæggende for læringen, at de unge selv yder en indsats og byder ind i fællesskabet.

Vi ønsker, at en ung, der forlader GXU 10. Klasse, har opnået styrkede faglige og personlige kundskaber og kan anvende dem i sin videre uddannelse og i demokratisk deltagelse i samfundet. En ung, der har gået på GXU 10. Klasse, er afklaret i forhold til ungdomsuddannelse og har lyst til og mod på at lære mere.