Valg og sammensætning

GXU arbejder med udgangspunkt i både folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. 

Sammensætning af bestyrelsen er som følger:

2 medlemmer (og 2 suppleanter) valgt blandt 10. Klasse afdelingens forældrekreds (for 1 år)

1 medlem (og 1 suppleant) valgt blandt Ungdomsskolens heltidsundervisning (for 1 år)

2 medlemmer (og 2 suppleanter) valgt blandt øvrige skolers skolebestyrelsesmedlemmer (for 2 år)

4 medlemmer (og 4 suppleanter) for organisationer og samarbejdspartnere med særlig interesse for GXUs arbejde med følgende fordeling:

- 2 medlemmer (og 2 suppleanter) fra erhvervsorganisationer og arbejdsmarkedets parter (for 4 år)

- 1 medlem (og 1 suppleant) fra TEC i Gladsaxe (for 4 år)

- 1 medlem (og 1 suppleant) fra Gladsaxe Gymnasium (for 4 år)

Herudover vælges medarbejder- og elevrepræsentanter: 2 medlemmer (og 2 suppleanter) blandt GXUs medarbejdere (for 1 år) og 2 medlemmer (og 2 suppleanter) blandt GXUs elever (for 1 år).