Vil du med ud over scenekanten? Uanset om du allerede er rockgud eller popprinsesse eller bare kan spille 2 akkorder på "en spade", så er musik noget for dig. Her har vi fokus på sammenspil, hvor vi lærer at spille på instrumenter, skrive egne sange, lave fede musikproduktioner i eget studie og optræde live.

Fagformål

Musikfaget danner basis for at udvikle samspillet mellem skolen og andre relevante institutioner. Dette kan eksempelvis være musik- og kulturskoler, musikforeninger og det professionelle musikliv. Eleverne skal kunne deltage i aktiviteter, der involverer samarbejde med sådanne institutioner uden for skolen.

Elevernes oplevelser og erfaringer med musik fra det obligatoriske forløb samt fra fritiden medtænkes i forbindelse med planlægning af undervisningen.

Elevernes arbejde i musik skal munde ud i musikalske produkter eller en fremførelse fx en koncert.

Undervisningen i musikudøvelse sigter mod, at eleverne lærer at udtrykke sig musikalsk i fællesskab med hinanden. I undervisningen indgår udøvende såvel som skabende aktiviteter. Det er centralt, at undervisningen tilrettelægges med opmærksomhed på differentiering, så hver enkelt elev kan udfolde sit eget potentiale.

Undervisningen i musikforståelse sigter mod, at eleverne aktivt kan forholde sig til musikkens rolle i samfundet og for den enkelte. Det er centralt, at skolens musikundervisning ses i relation til såvel pædagogiske som kommercielle musiktilbud uden for skolen.

 

Musik udbydes som et tidsafgrænset valgfag under studieretningen Musik, Drama og Kreative aktiviteter