Skole-hjem-samarbejde

I Heltidsundervisningen er det vores holdning, at det er nemmest for vores elever at gå i skole, når hjemmet og skolens ansatte har en grundlæggende respekt for hinanden og kan tale sammen om de ting, der sker med de unge. Derfor er forældre altid velkomne til at tage kontakt til os – og vi tager kontakt til jer.

To-tre gange om året holder klasselæreren samtaler med eleven og forældre. Hvornår og hvordan aftaler lærerne i den enkelte klasse. I Heltidsundervisningen foregår forældresamtalerne typisk på skolen, men vi kan også aftale, at de foregår hjemme hos eleven.

Ud over planlagt kontakt kan der i perioder være behov for løbende kontakt. Denne kontakt kan foregå via Skole-Intra eller telefonisk, alt efter hvad lærer og forældre aftaler.